När valresultatet i Georgien presenterades tidigare i dag stod det klart att det styrande partiet United National Movement (UNM), lett av president Micheil Saakashvili har besegrats av Bidzina Ivanisjvilis koalition, Georgian Dream.

Väst- och EU-vänliga partiet UNM med Saakashvili i spetsen har formellt styrt Georgien sedan nyvalet i januari 2004. Saakashvili kom att förknippas med den så kallade Rosenrevolutionen hösten 2003 när han beklämd efter det riggade valet, gick in i parlamentet och avbröt den dåvarande, nyss omvalda presidenten Eduard Sjevardnadze som skulle hålla sitt öppningstal. Med sig hade Saakashvili en bukett rosor för att visa att protesten var fredlig och några månader senare hade han bildat regering.

(mer…)

Mellan den 18-22 augusti anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen årets andra Summer School, en ideologikonferens för unga politiker. Denna gång deltog ungdomar från fyra av länderna i EU:s Östliga Partnerskap, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Vitryssland, tillsammans med ett antal svenska ungdomspolitiker. (mer…)

I nyhetsbrev nr 5/2012 kan du läsa om fyra viktiga val som hålls hösten 2012: I Vitryssland, Ukraina, Venezuela och Georgien.

Förhoppningarna är stora att valet i Georgien kommer att motsvara alla internationellt ställda krav på ett fritt och rättvist val. Förväntningarna är också stora att den samlade oppositionen i Ukraina kan blåsa nytt liv i landets försvagade demokrati och att Henrique Capriles vinner presidentvalet i Venezuela. Förhoppningarna är dock lågt ställda vad gäller valet i Vitryssland, där president Aleksandr Lukasjenko steg för steg lyckats befästa sitt auktoritära styre.

Läs nyhetsbrevet

Mellan den 24-27 maj träffades ett 20-tal ungdomspolitiker från Östra Europa och Sverige på Hotell Utsikten i Nynäshamn för att diskutera Principer för det Fria Samhället. Deltagarna kom från Moderaternas systerpartier i Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Vitryssland, vilka tillsammans med svenska deltagare diskuterade sina länders och regionens utmaningar framöver. Konferensen leddes av professor Nigel Ashford från Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington DC. (mer…)

”Sluta prata, börja agera!” var georgiska regeringspartiet, United National Movements (UNM) budskap i förra presidentvalet 2008. Sedan dess har regeringen agerat. Korruptionen som efter självständigheten bredde ut sig, har minskat och den ekonomiska tillväxten är hög. Dock återstår en hel del arbete och i oktober avgörs det om president Micheil Saakasjvili och UNM får förnyat förtroende att demokratisera Georgien. Valkampanjen har precis inletts och internationella valobservatörer bjuds nu in att övervaka valet. (mer…)

Den 28-31 mars genomfördes en studieresa till Bryssel med deltagare från ungdomsorganisation till det georgiska regeringspartiet United National Movement (UNM). Under de fyra dagarna besökte ungdomarna European People’s Partys huvudkontor, Europeiska Kommissionen, NATO:s högkvarter, Georgiens ambassad samt Europaparlamentet där de blanda annat träffade parlamentarikern Anna Ibrisagic.

Syftet med studieresan var främst att öka kunskaperna om den Europeiska Unionen och förståelsen för medlemskapsprocessen hos nästa generations georgiska politiker. Vid besöken knöt deltagarna även viktiga kontakter.

Intresset för ett framtida EU- samt NATO-medlemskap är mycket stort hos ungdomarna i UNM. Diskussionerna vid besöken handlade framför allt om Georgiens väg till att bli en del av den europeiska gemenskapen men även den nordatlantiska freds- och säkerhetsalliansen.

7-10 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ungdomskonferensen Spring School om ideologi utifrån boken ”Principles for a Free Society”. Konferenser på detta tema arrangeras tre gånger per år i Sverige. Deltagarna denna gång kom från Azerbajdzjan, Ukraina, Georgien, Sverige och Vitryssland.

Under ledning av bokens författare, dr. Nigel Ashford – professor vid George Mason University i Washington, diskuterade deltagarna ämnen som frihet och demokrati. De Moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Walburga Habsburg Douglas föreläste om globalisering respektive EU:s östra partnerskap, och flera andra företrädare för partiet talade om tolerans, mänskliga rättigheter och andra grundläggande principer för ett fritt samhälle.

Kursdeltagarna var mycket engagerade i diskussionerna om demokrati och dess olika aspekter, och presenterade och diskuterade också sina respektive hemländer och politiska situationer. Många av deltagarna uttryckte sin uppskattning över utbildningen – men också över möjligheten att få lära känna meningsfränder i andra länder.

”Jag välkomnar dagens rekommendation från EU kommissionen att åtgärder bör vidtas för att öppna EU:s portar för det georgiska folket” säger Gunnar Hökmark, MEP och vice ordförande för EPP-gruppen i Europaparlamentet där han bland annat ansvarar för det Östra partnerskapet.

”Att möjliggöra resande till och från EU-området är avgörande för kontakt människor emellan samt främjar goda relationer mellan EU och Georgien” påpekade Gunnar Hökmark med anledning av Kommissionens förslag från 28 april, 2010, att man ska avsluta förhandlingar om visalättnader med Georgien. (mer…)

Regeringen har fattat beslut om att uppgradera Sveriges sektionskansli i bland annat Tbilisi (Georgien) till ambassad.

– Vi ser ett tydligt behov av att stärka den svenska diplomatiska närvaron på dessa orter [förutom Georgien även Mali, Moldavien och Kambodja]. Inte minst i ljuset av att vi har betydande utvecklingssamarbete i dessa länder, vilket understryker en permanent närvaro genom självständiga utlandsmyndigheter , säger utrikesminister Carl Bildt.

Uppgraderingen kommer att ske under hösten 2010 och innebär att Sverige kommer att företrädas av en ambassadör på plats. Ambassaderna kommer att fokusera på dialog och rapportering kring utvecklingssamarbete, politik och handelsfrågor. Ambassaderna kommer att ha begränsad verksamhet inom områdena migration och konsulär service.