Den 25 – 27 oktober 2013 anordnade Jarl Halmarson Stiftelsen en ungdomskonferens i Belgrad för ungdomar ur vårt serbiska systerparti United Regions of Serbia (URS). Konferensen gick under temat ”ideology and policymaking” och var det första steget i ett fyra-stegs-program för att främja demokrati och europeisk integration på Balkan. Medföljande talare till konferensen var Jonas Nilsson, chef för samhällskommunikation på SJ, samt Veiko Lukmann, internationell sekreterare för Pro Patria and Res Publica Union i Estland. (mer…)

Om nästan exakt ett år är det val i Bosnien och Hercegovina (BiH) samt i de två entiteterna, Federationen Bosnien och Hercegovina (FBiH) och Republika Srpska (RS). För att stärka kvinnliga politiker i det stundande kampanjarbetet ordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens på temat kampanj och kommunikation i Banja Luka, 4-6 oktober 2013. (mer…)

I Federationen Bosnien-Hercegovina (FBiH) – den del av landet Bosnien-Hercegovina (BiH) där en majoritet av befolkningen är muslimsk – samarbetar Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) med Stranka Demokratske Akcije (SDA), ett av landets äldsta och största partier. (mer…)

Den 20-27 augusti 2013 anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen två konferenser för unga politiker från Östra Europa och Sverige i Nynäshamn, söder om Stockholm. Konferenserna baserades på professor Nigel Ashfords bok Principer för det fria samhället. Värd var Ashford själv som vanligtvis är verksam vid Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington D.C. (mer…)

Den amerikanska tankesmedjan Freedom House presenterade den 18 juni årets upplaga av Nations in Transit.

Önskan om demokratisk förändring i Eurasien möttes under 2012 av ett ökat förtryck i flertalet auktoritära regimer. En ökad korruption och censur av kritiska medier samt ett ökat tryck mot civilsamhällesorganisationer karaktäriserar utvecklingen i flertalet länder, enligt rapporten.

Läs rapporten här

Den 10-13 juni arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) en studieresa till Bryssel för medlemmar ur vårt bosniska samarbetsparti SDA. Målgruppen var ungdomar som fullföljt en längre utbildning i regi av JHS och SDA:s politiska akademi i Bosnien och Hercegovina (BiH). (mer…)

Diskussioner om politisk rättvisa, domstolar och mänskliga rättigheter i Turkiet

Diskussioner om politisk rättvisa, domstolar och mänskliga rättigheter i Turkiet

Den 10-11 juni anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundabordskonferens i Stockholm tillsammans med tankesmedjan European Stability Initiative (ESI) om politiska fångar i Europa, med fokus på situationen i Europarådet och dess medlemsländer. (mer…)

I Bosnien-Hercegovina (BiH) samarbetar Jarl Hjalmarsonstiftelsen (JHS) med SDA som var ett av de första partierna som bildades när flerpartisystemet infördes i BiH. Den 22-24 mars 2013 hölls den tredje delen i den utbildningsserie som JHS skräddarsytt för våra samarbetspartier på Balkan. Konferensen ägde rum i den bosniska staden Fojnica, en timmes bilresa från Sarajevo och deltagarna var ett trettiotal unga representanter från SDA som valts ut bland över 300 sökande. (mer…)

Kvinnokonferens i Zagreb

Kvinnokonferens i Zagreb

Den 8-10 mars anordnades den tredje upplagan av Regional Women’s Round Table Conference som arrangeras av Jarl Hjalmarson Stiftelsen. Denna gång i samarbete med det kroatiska partiet HDZ och IWDU. Konferensen hölls i ett vårigt Zagreb, och deltagarna var kvinnliga politiker från JHS samarbetspartier i regionen.  (mer…)

”Oavsett om du är i Kenya eller i Serbien, funkar politiskt kampanjande på samma sätt”, konstaterade Tomislav Damnjanović, kampanjchef hos G17 Plus – Jarl Hjalmarsonstiftelsens (JHS) samarbetsparti i Serbien – i sitt öppningsanförande. G17 Plus som ingår i den sittande regeringskoalitionen, hade valt ut ett tjugotal unga representanter från södra och centrala Serbien som fått resa till Belgrad för att delta i en JHS-konferens om kampanj och kommunikation helgen 1-3 mars. Samtliga deltagare var aktiva på lokal nivå och de flesta hade redan varit med och drivit minst en mindre kampanj tidigare. (mer…)