gr

Deltagare från VMRO-DPMNE:s ungdomsförbund Youth Force Union.

Den 29-30 oktober anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens på temat politisk kommunikation och kampanjstrategi i Skopje. Konferensen gjordes i samarbete med VMRO-DPMNE:s ungdomsförbund Youth Force Union. (mer…)

IMG_1644

Deltagare vid konferensen i Jahorina

Den 9-11 september anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens i Jahorina, Bosnien-Hercegovina, för lokalpolitiker från partiet PDP. Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholm, talade under konferensen om sina erfarenheter av kommun- och landstingspolitik samt betonade vikten av policyutveckling och framtidsfokus i det lokalpolitiska arbetet.

29 juni, 2016till1 juli, 2016

Den 29 juni-1 juli anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen två utbildningar riktade till ungdomspolitiker respektive kvinnliga företrädare i samarbete med partiet PDP i Bosnien-Hercegovina. Utbildningarna kommer fokusera på politisk kommunikation och ledas av både svenska och lokala talare.

Den 15 februari ansökte Bosnien-Hercegovina formellt om medlemskap i EU. Jarl Hjalmarson Stiftelsen har en lång tradition av att understödja europeisk integration och koalitionsbyggande i landet, och höll den 14 juni ett lunchseminarium med fokus på den fortsatta integrationsprocessen.

Inbjuden till seminariet av Branislav Borenovic, ordförande för Party of Democratic Progress (PDP) och utskottet för europeisk integration och samverkan i Republiken Srpskas nationalförsamling. Han presenterade sitt perspektiv på den senaste tidens utveckling. PDP är en av koalitionspartnerna i den nuvarande regeringen i Bosnien-Hercegovina. Seminariet modererades av Diana Janse, senior rådgivare i utrikesfrågor hos Moderaterna.

En ny rapport över Bosnien-Hercegovinas väg mot europeisk integration, publicerad av Jarl Hjalmarson Stiftelsen, släpptes i samband med seminariet.

Seminariet går även att se i sin helhet här.

Sydsvenskans Erik Svenning intervjuade Branislav Borenovic, partiledare för JHS samarbetsparti Party of Democratic Progress i Bosnien-Hercegovina, under Borenovic besök i Sverige i juni 2016. I samband med besöket presenterades en ny JHS-rapport om landets EU-integration.

Läs intervjun här

Den 15 februari i år lämnade Bosnien-Hercegovina formellt in sin ansökan för ett medlemskap i EU. Jarl Hjalmarson Stiftelsen har länge understött landets europeiska integrationsarbete, men även regional samverkan i regionen i stort. Behovet av reformer är dock alltjämt stort, och många utmaningar återstår.

Branislav Borenovic, ordförande för Party of Democratic Progress (PDP) och utskottet för Europeisk integration och samverkan i Republiken Srpskas nationalförsamling, kommer att presentera sitt perspektiv på den senaste tidens utveckling. PDP är en av koalitionspartnerna i den nuvarande regeringen i Bosnien-Hercegovina.

En ny rapport över Bosnien-Hercegovinas väg mot europeisk integration, publicerad av Jarl Hjalmarson Stiftelsen, kommer att släppas under seminariet.

Diana Janse, senior rådgivare i utrikesfrågor hos Moderaterna, kommer att moderera seminariet som hålls på engelska.
Datum: Tisdagen den 14 juni, 2016
Tid: 12.00-13.00
Plats: Stora Nygatan 30, Stockholm
Lunch kommer att serveras fr.o.m. 11.30.

Vänligen O.S.A. senast den 10 juni, 2016,
till hjalmarsonstiftelsen@moderat.se
eller 08 676 81 05

ttryyt

Paneldebatt på temat integration modererad av Tobias Billström, riksdagens förste vice talman

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade mellan den 26-28 februari rundabordssamtal för kvinnor från Balkan i Stockholm. Inbjudna var kvinnliga representanter från våra samarbetsorganisationer i Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Makedonien. Även kvinnliga politiker och opinionsbildare från Sverige närvarade under samtalen. Huvudämnet som diskuterades var den senaste tidens politiska utveckling i EU med tonvikt på den rådande migrations- och flyktingkrisen. (mer…)

Besa Shahini gives her opinion on the recent political developments in the country

Besa Shahini ger sin syn på den senaste tidens politiska utveckling i landet

Kosovo har stått inför många utmaningar efter självständighetsförklaringen från Serbien 2008, och korruption och ungdomsarbetslösheten var och är fortfarande några av de avgörande frågorna i etablerandet av en stark och demokratisk stat. Starka demokratier byggs av demokrater och samarbetet med Democratic League of Kosovo och Jarl Hjalmarson Stiftelsen syftar till att fostra landets framtida politiker i demokratiska värderingar. (mer…)

Kosovo

Den 12-14 juni 2015 anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens i Prevall, utanför Prizren i Kosovo för ungdomspolitiker med fokus på hur man bekämpar korruption och främjar ekonomisk tillväxt. Konferensen skedde i samarbete med Youth of Democratic League of Kosovo (FRLDK) som är ungdomsförbundet för stiftelsens samarbetsorganisation Democratic League of Kosovo (LDK). (mer…)

Women's Round-Table 2015

Margaretha af Ugglas i ett anförande om europeisk stabilitet och fred

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade mellan den 25-27 februari för femte gången rundabordssamtal inriktade mot kvinnliga representanter från Stiftelsens samarbetsorganisationer från den balkanska regionen. Samtalen ägde rum i Stockholm och syftet var att diskutera Balkans integration i den Europeiska Unionen. (mer…)