Den 22-24 februari arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med det bosniska center-höger partiet PDP årets första konferens. Temat för helgens övning var kommunpolitik och kampanj, med anledning av lokalvalet i Bosnien i oktober 2012. Deltagarna vid konferensen var dels nyvalda lokalpolitiker men även deras mer rutinerade kollegor.  (mer…)

Den 14-16 september arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med det bosniska partiet SDA (Party of Democratic Action) den andra konferensen i en större utbildningsserie. Deltagarna var unga politiskt engagerade som ansökt om att få delta i SDA:s utbildningsakademi.  Av ungefär 300 sökande var det omkring 40 ungdomar som slutligen blev antagna till utbildningen.

(mer…)

 

Så var det dags för första upplagan av Summer School. Ett tjugotal ungdomar från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Serbien och Sverige samlades mellan 15 och 19 augusti i Nynäshamn, söder om Stockholm för att fördjupa sig i frågor om demokrati. Nigel Ashford, professor vid Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington DC, ledde konferensen. Hans bok ”Principer för det fria samhället” som är specialskriven åt Jarl Hjalmarsonstiftelsen var utgångspunkten för seminarierna. (mer…)

Den 11-13 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens i Sarajevo tillsammans med PDP, ett av de två bosniska partierna som stiftelsen arbetar med. Deltagarna var unga kandidater och kampanjledare och fokus låg på att förbereda sig inför lokalvalet i oktober. Med som talare var Oskar Öholm, riksdagsledamot, Kristoffer Tamsons, konsult på Hallvarsson & Halvarsson och Sebastian Tham, pressekreterare. (mer…)

Klas Hjort och Senad Šepić under ett utbildningspass.

4-6 maj, 2012 arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med  Stranka Demokratske Akcije (SDA) ett seminarium i Sarajevo, Bosnien och Herzegovina. Cirka 40 medlemmar i SDA, Bosnien deltog i denna utbildning om ideologi och politik. Talare var James Marriot, generalsekreterare för Internationella Young Democrat Union, Senad Šepić, chef för SDA:s politiska akademi, Klas Hjort, politisk rådgivare hos moderaterna i Europaparlamentet och Evelina Lorentzon, Riskanalytiker. (mer…)

Deltagarna från SDA tillsammans med Klas Hjort framför Europaparlamentet.

Den 23-26 januari arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en studieresa för unga politiker från Bosnien och partiet SDA. Den första dagen inleddes med ett mycket uppskattat besök i Europaparlamentet. Där träffade deltagarna bland andra Kristina Lutz, kanslichef för Moderaterna i Parlamentet. De besökte även Europaparlamerntarikern Anna Maria Corazza Bildt. Hon berättade om sina erfarenheter från Balkan och de frågorna som just nu diskuteras inom EU, bland annat finanskrisen och familjens rättigheter. Besöket avslutades med en sightseeing  i Parlamentet under ledning av Klas Hjort som arbetar för den moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner. Efter en intressant förmiddag i Parlamentet tillbringades eftermiddagen på Kommissionen.

På den andra dagens förmiddagen fick de bosniska deltagarna träffa den bosniska EU-ambassadören Osman Topčagić, följt av en bussfärd till Nato. Där väntade tre möten varav det sista var med Ambassadör Branimir Jukic, som är Bosnien-Hercegovinas Nato-ambassadör. Gruppdeltagarna var mycket intresserade av Nato och dess aktiviteter. På hemresedagens förmiddag hann deltagarna med ett besök på Europarådet där de mötte Maria Sevdali som berättade om hur rådet fungerar, viktiga politiska frågor och hur det är att arbeta med ett roterande ordförandeskap.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) arbetar genom utbildning och information till politiska partier om demokratins olika beståndsdelar – samt om integrationsarbetet i Europa. Kunskapsöverföringen omfattar både ideologi och organisation. En lärdom från tidigare biståndsarbete är att initiativ och drivkraften till demokratisering måste komma inifrån. I annat fall rinner initiativen efter en tid ut i sanden.  I denna process spelar goda exempel en viktig roll; grannländer som en befolkning kan identifiera sig med, framgång som visar på det möjliga, problem som vänts till framsteg, etc.

Representanter från Jarl Hjalmarson Stiftelsen har varit i Bosnien för att inleda arbetet med att utvärdera Stiftelsens projekt på Balkan. Hur fungerar samarbetet? Vilka effekter nås? Vad kan göras annorlunda?

Efter två dagars samtal och möten är resultatet positivt: De aktiva i partiet PDP anser att samarbetet ger dem mycket på olika plan.

Strax invid gränsen mellan Kroatien och Bosnien-Hercegovina ligger Gradiðka. Husen som kantar vägen skulle antagligen kunna ligga i vilken by som helst i Central- eller Sydeuropa. Det är kulhålen som skiljer den från andra byar. Kulhål som påminner om att detta nyligen var en krigszon. Från 1992 till 1995 härjade ett inbördeskrig mellan serber, muslimer och kroater som tog slut först med Daytonavtalet. Konflikten i Bosnien började i och med det forna Jugoslaviens sönderfall. Över 250 000 människor dödades och 1,6 miljoner var tvungna att fly från sina hem. Kriget lever fortfarande i människors minnen. Något som märks men inte syns i den serbiska delrepubliken Srpskas huvudstad Banja Luka. Här finns affärskedjor precis som i alla Europeiska större städer. Kaféerna är många, liksom påbörjade byggprojekt. (mer…)

Riksdagsledamot Oskar Öholm hälsar på Nicoal Lazic från serbiska DSS. Stefan Dragojevic, DSS och ambassadör Kire Ilioski, samt Jens Ahl (JHS) ser på.

13-14 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundsbordskonferens för ledarskikten från Stiftelsens samarbetspartier på Balkan. Frågor som diskuterades var bland annat den fortsatta integrationen av Balkanländerna i Europa och EU samt säkerhet ur olika aspekter.

– Det ligger i sakens natur att länderna på Balkan måste själva knacka på EU:s dörr och be om att bli insläppta. EU ber aldrig någon att ansluta sig, sa Walburga Habsburg, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarsonstiftelsens styrelse. Hon fick medhåll från deltagarna vid rundsbordskonferensen.

– EU-kommissionen är en verklig vän. Men kom ihåg att processen inför medlemskap är väldigt närgången. Det var den också för Sverige inför vårt medlemskap, förklarade Göran Lennmarker, ordförande för Hjalmarsonstiftelsen. (mer…)

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade en studieresa till Bryssel den 25-28 januari för en grupp yngre politiker från bosniska Party for Democratic Action, SDA.

Programmet inkluderade besök vid Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, European People’s Party samt Nato. Deltagarna fick även möjlighet att träffa och samtala meChristofer Fjellner samtalar med besökarna från SDA.d Bosniens ambassadör till EU. I Europaparlamentet träffade gruppen de svenska ledamöterna Anna Ibrisagic och Christofer Fjellner, som båda berättade om olika aspekter av arbetet i Bryssel och sina respektive hemregioner. Deltagarna var nöjda med besöket och menade att det är värdefullt att få en djupare förståelse för, såväl som möjlighet att diskutera, sitt lands relationer med Europeiska Unionen samt Nato.

På bilden ses Christofer Fjellner diskutera arbetet i Europaparlamentet med deltagarna från SDA.

EU har fattat beslut om att medborgare i Albanien och Bosnien-Herzegovina ska kunna resa in i Schengenområdet utan visum. Man räknar med att regeln kommer att börja tillämpas någon gång före jul.

”Reglerna för visumfrihet är det bästa beviset för att reformer på hemmaplan lönar sig för det egna landets invånare och i förhållandet till EU. Detta kan vi bygga på för att främja reformer som behövs för att dessa två länder ska kunna förverkliga sina Europaaspirationer” sa Štefan Füle, kommissionär för utvidgning och grannskapspolitik. I och med detta beslut är det nu medborgare från fem länder på Balkan som kan resa fritt till Schengenområdet. 2009 fick medborgare i Makedonien, Montenegro och Serbien denna rätt.  (mer…)