“Där framtiden är osäker finns det desto större möjligheter och större anledning att påverka” skriver Gunnar Hökmark om utvecklingen efter den Arabiska våren. Han menar att när “USA vänder sig inåt, både för att landet har egna inhemska problem och för att det råder en motvilja till engagemang i andra delar av världen, är det viktigt att EU kliver fram och tar sitt ansvar”. (mer…)

Freedom House släppte nyligen sin årliga rapport Freedom in the World – en global jämförelse av politiska och civila fri- och rättigheter. Årets rapport fokuserar bland annat på efterdyningarna av den arabiska våren.

Trots att många arabländer upplevde en markant förbättring under 2011, konstaterar Freedom House, är det fler länder i regionen som har gått i motsatt riktning. På plussidan märks Tunisien, Egypten och Libyen – länder där arabrevolterna inneburit stora steg i riktning mot demokrati. På minussidan märks länder som Syrien och Saudiarabien där regimerna skruvat upp förtrycket ytterligare för att stävja potentiella revolter. (mer…)

Delegationen från Hjalmarsonstiftelsen besökte en rad politiska partier, bland annat El Wafd.

I mitten av november besökte en delegation från Hjalmarsonstiftelsen Kairo och Alexandria. Syftet var att sondera inför framtida samarbete i regionen. I delegationen ingick Thomas Gür som här skiver om det komplexa politiska landskap som kan skönjas efter att den Arabiska våren övergått i höst och vinter.

Vid vårt besök i Egypten stod landet inför den första valomgången till parlamentets underhus – ett val som förrättades i cirka en tredjedel av valkretsarna den 28 november. Två andra valomgångar till underhuset äger rum i mitten av december och i början av januari. Därefter ska i ytterligare tre omgångar av val genomföras till parlamentets överhus fram till början av mars 2012.

Den invecklade valprocessen är kopplad till den egyptiska vallagens regel om att det i varje vallokal måste finnas en domare närvarande som kan garantera att proceduren har gått rätt till. Och då det finns tre gånger fler vallokaler än domare landet, hålls de bägge valen i tre omgångar. Och därefter ska en kommitté på 100 personer utses för att skriva en ny författning för Egypten.

Detta krångliga skeende är självklart behäftat med allvarliga svagheter – inte minst därför att resultatet av varje enskild valomgång offentliggörs, vilket påverkar såväl genomförandet av nästföljande valomgång som partiernas mobilisering inför den. Samtidigt är krånglet en återspegling av att det är första gången sedan militärkuppen 1952 som det genomförs någorlunda fria val i Egypten. (mer…)

JHS deltar med ett digert seminarieprogram på bokmässan i Göteborg. Temat för många av aktiviteterna är nya medier och demokratisering.

På mässans första dag hölls ett seminarium på Internationella Torget, där Javeria Rizvi Kabani från Svenska Institutet och Erik Bengtzboe från Moderata Ungdomsförbundet diskuterade nya mediers roll i de nordafrikanska revolutionerna. (mer…)

Sverige bidrar med flyg för humanitär evakuering och 33 miljoner svenska kronor till stöd för insatser för de drabbade i Libyen.

Regeringen har beslutat att det svenska Herculesplan som redan finns på plats i Malta som en del av en konsulär evakueringsoperation ska ställas till FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) och International Organization for Migrations (IOM) förfogande i syfte att bistå med evakueringen av nödställda vid den tunisiska gränsen.

Samtidigt meddelar UD att biståndsorganisationen Sida kommer att bidra med totalt 33 miljoner kronor som svar på de appeller från de humanitära organisationerna på plats.

Med demokratiskt styre från Egypten till Marocko är detta en marknad med cirka 200 miljoner människor. EU har med andra ord allt att vinna på att stödja en fredlig stabil och demokratisk utveckling i dessa länder. Strategin att hjälpa diktaturer för att upprätthålla “stabilitet” har än en gång bevisats vara fel väg, skriver Susanna Haby.

Ibland händer det att enskilda personers agerande får omvälvande konsekvenser. Detta är något som blev tydligt för medborgarna i Tunisien i mitten av december förra året. Från en dag till en annan förändrades plötsligt vardagslivet för dem alla.

Jag har under flera år fått uppleva Tunisien genom vänner och familjemedlemmar, unga som gamla, som har levt hela sina liv i Tunisien. Flertalet tunisier har haft mat på bordet men framförallt på landsbygden har fattigdomen varit utbredd. Freedom House har betecknad landet som icke-fritt. (mer…)