Nära en tredjedel av världens befolkning har i dag använt internet. Samtidigt ökar antalet restriktioner mot internetfriheten, då stater försöker kontrollera informationsflödet. I den nyligen publicerade Freedom on the Net 2012, pekar Freedom House ut ett antal trender, såsom ökat antal arresteringar för politiska inlägg på nätet, fysiska attacker och ökad övervakning. En ny strategi för stater är att betala kommentatorer för att på så vis ta kontroll över diskussioner online.

Azerbajdzjan, ett av länderna där Jarl Hjalmarson Stiftelsen bedriver verksamhet, är i år värd för Internet Governance Forum (IGF). Den azeriska regimen, välkänd för sitt förtryck mot demokratiaktivister på nätet, har även under det senaste året ökat sin övervakning av mobiltelefoner, rapporterar Freedom House.

Läs mer om Freedom On the Net 2012

Läs hela rapporten här

I dag är en historisk dag i arbetet för global nätfrihet. FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har antagit en ny resolution som ska säkra yttrandefriheten på nätet.

Initiativet kommer från Sverige, Brasilien, Nigeria, Tunisien, Turkiet och USA, men över 80 stater har ställt sig bakom förslaget som drevs igenom utan omröstning. Syftet med resolutionen är att garantera yttrandefriheten även på nätet och stärker därmed idén om att det inte ska göras skillnad på vilket medium som används för informationsspridning.

(mer…)

Ett europeiskt cybercenter s.k. EC3 vid Europol i Haag ska inrättas med start i januari 2013. Det föreslår nu EU-kommissionen. ”De ska bland annat varna EU:s medlemsländer om större hot samt hjälpa till i polisutredningar och samordna insatser med fokus på onlinebedrägerier, spridning av barnövergreppsbilder samt storskaliga cyberattacker på kritisk infrastruktur i EU” skriver EU-kommissionären Cecilia Malmström på sin blogg. (mer…)

FN:s råd för mänskliga rättigheter inledde den 27 februari 2012 sin 19:e ordinarie session i Genève. Utrikesminister Carl Bildt deltar vid sessionens högnivåsegment och håller Sveriges anförande i rådet onsdagen den 29 februari. Samma dag deltar utrikesministern även i den paneldiskussion om yttrandefrihet på Internet som genomförs på svenskt initiativ. Det är första gången som frågan om friheten på nätet lyfts på FN:s agenda för mänskliga rättigheter.

Läs pressmeddelande från regeringen

18-19 April arrangeras för första gången Stockholm Forum on Internet Freedom for Global Development.  Ansvariga för arrangemanget är det svenska Utrikesdepartementet, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (. SE) och biståndsmyndigheten Sida.  Stockholm Forum har som mål att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på Internet främjar ekonomisk och social utveckling i världen. (mer…)

Den 6 januari 2012 trädde ett tillägg till en lag i kraft som ytterligare begränsar tillgång till Internet i Vitryssland. Enligt Global Legal Monitor (amerikanska kongressens juridiska bibliotek) innebär det nya tillägget att man från Vitryssland begränsar ”besök och/eller använde av utländska webbplatser”. Överträdelse av dessa regler räknas som en förseelse och straffas med böter på upp till US $ 125. (mer…)

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog på torsdagen ett beslut om att anordna en paneldiskussion om yttrandefrihet på nätet vid dess nästa session i mars 2012. Beslutet antogs utan omröstning på förslag av Sverige, med stöd av över femtio stater från hela världen. Det blir första gången rådet diskuterar frågan om yttrandefrihet på internet.

– Det här är en stor framgång för Sverige som har drivit frågan om att mänskliga rättigheter ska gälla såväl online som offline, säger utrikesminister Carl Bildt. (mer…)

Biståndsminister Gunilla Carlsson och Ambassadör Matthew Barzun.

Frihet, bistånd och demokrati var temat på ett seminarium som Hjalmarsonstiftelsen arrangerade under Sverigemötet i Karlstad 6-7 maj.

– Antalet användare av internet har fördubblats från 2005 till i dag, förklarade Hanna Hellquist, statssekreterare på UD och moderator på seminariet. Hon  presenterade de två paneldeltagarna: Gunilla Carlsson, biståndsminister och Matthew Barzun, amerikansk ambassadör i Sverige och tidigare internetentreprenör. (mer…)

Under årets upplaga av Bok- och biblioteksmässan i Göteborg deltog Jarl Hjalmarson Stiftelsen med en monter på internationella torget och tre uppskattade seminarier. Samtliga aktiviteter fokuserade på yttrandefrihet på internet, och var en del av kampanjen Befria nätet!

På ett seminarium på Internationella torgets lilla scen med studenter som huvudsaklig målgrupp, diskuterade Hanif Bali, moderat riksdagsledamot, och Juras Stankevic, vitrysk oppositionspolitiker, de övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter som dagligen begås på nätet av totalitära regimer. Juras bidrog med gripande ögonvittnesskildringar från situationen i Vitryssland, medan Hanif bland annat berättade om hur vi i Sverige rent tekniskt kan hjälpa oppositionella bloggare i diktaturer att nå ut med obekväma sanningar.  Samtalet leddes av Magnus Nilsson, moderat kommunalpolitiker från Solna. (mer…)

På sin blogg uppmärksammar utrikesminister Carl Bildt Jarl Hjalmarson Stiftelsens kampanj för frihet på nätet. Bildt kallar bland annat satsningen för “ett utmärkt initiativ”.

Läs Carl Bildts blogginlägg