Projekt på Balkan

Albanien

Mussolini invaderade Albanien under andra världskriget. Vid krigsslutet behärskades landet av en kommunistisk partisangerilla ledd av Enver Hoxha. Dennes styre präglades av renlärig stalinism. Att landet inte befriats av främmande trupper innebar att man kunde utforma sin politik först i allians med Titos Jugoslavien, senare med Stalins Sovjet och slutligen med Maos Kina.

läs mer »


Bosnien-Hercegovina

Sönderfallet av Jugoslaviens resulterade 1992 i krig i Bosnien-Hercegovina. Genom Daytonavtalet i november 1995 inleddes en fredsprocess som fick slut på tre års krig mellan olika etniska grupper. En gemensam multietnisk demokratisk regering bildades som fick ansvar för utrikespolitik, ekonomi och skattepolitik. En ytterligare nivå bildades med den bosnisk-kroatiska federationen Bosnien-Hercegovina och den bosnienserbiska Republika Srpska.

läs mer »


Kosovo

Kosovo

Kosovo utropade sin självständighet från Serbien den 17 februari 2008. Reaktionerna från omvärlden har varit blandade, men en majoritet av världens länder har erkänt Kosovo som en självständig stat, däribland USA och flertalet av Europas länder. Bland de som ännu ej erkänt Kosovos statsbildning finns Ryssland och Serbien.

läs mer »


Kroatien

Kroatien är det land som utvecklingsmässigt nått längst av länderna på Balkan. Redan 2003 ansökte landet om medlemskap i EU och den 1 juli 2013 inträdde man som medlem.

läs mer »


Makedonien

Makedonien var den fattigaste delrepubliken i Titos Jugoslavien. Makedonier är ett sydslaviskt folk nära besläktat med serber och bulgarer. Mellan en fjärdedel och en tredjedel av befolkningen i Makedonien är etniska albaner, något som orsakat stora spänningar i landet.

läs mer »


Serbien

Efter upplösningen av Jugoslavien bildade Serbien och Montenegro en konfederation. 1999 fördrev serbiska paramilitära styrkor en stor grupp etniska albaner från Kosovo vilket ledde till ett internationellt ingripande där Natostyrkor bombade mål i Serbien och fredsbevarande styrkor stationerades i landet.

läs mer »

Läs artiklar och andra texter om Balkan

Print Friendly, PDF & Email