Azerbajdzjan

Folkmängd: 9,7 miljoner
Yta: 86 600 km2
BNP (PPP): 174,3 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 18 700 dollar (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 4 procent (uppskattning för 2015)
Statschef: Ilham Aliyev
Regeringschef: Artur Tahir Rasizade

Konferens i Baku för ungdomspolitiker från National Independence Party of Azerbaijan (NIPA) i oktober 2012

Azerbajdzjan blev självständigt i och med Sovjetunionens fall 1991. Landet har i dag ett auktoritärt presidentstyre med dynastiska inslag. Rättsordningen uppvisar allvarliga brister. Våld, tortyr och godtyckliga arresteringar av oppositionella tillhör vardagen.

I praktiken är opinionsfriheterna starkt kringskurna och skyddet för äganderätten svagt. President- och parlamentsval har kritiserats hårt för omfattande valfusk.

I Azerbajdzjan har den politiska utvecklingen mot en fungerande demokrati och rättsstat stagnerat. Inga tecken på framsteg visades heller i parlamentsvalet i november 2010. Kraven för att valet skulle räknas som demokratiskt uppfylldes inte, menade observatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och pekade på allvarliga förseelser i valprocessen. Oro höjdes över inskränkningar i grundläggande friheter, partiska medier, ett enda partis dominans i den offentliga debatten och allvarliga överträdelser på valdagen.

Förväntningarna på att presidentvalet i oktober 2013 skulle uppfylla internationell standard var låga. Men ingen hade nog förväntat sig att den centrala valkommittén skulle råka publicera valresultaten redan ett dygn innan vallokalerna stängde. Detta misstag försökte senare bortförklaras av regimen.

Valet kantades dock av en än större internationell skandal som beskrivs av European Stability Initiative (ESI) i rapporten ”Disgraced – Azerbaijan and the end of election monitoring as we know it”. En majoritet av de internationella observatörerna, däribland Europarådets och Europaparlamentets delegationer, uttalade trots ODIHR observatörers rapportering om massivt fusk att de ansåg valet till stora delar fritt och transparent. ESI uppmärksammar i sin rapport hur många valobservatörer har mer eller mindre dolda kopplingar till regimen.

ESI hade redan 2012, i rapporten “Caviar Diplomacy – How Azerbaijan silenced the Council of Europe”, uppmärksammat hur regimen i Azerbajdzjan använt sig av vad man kallar kaviardiplomati för att köpa inflytande. Man anser sig bland annat ha bevis för att ett antal politiker från alla läger och tjänstemän i Europarådet inför parlamentsvalet 2010 köpts av regimen. Inför 2013 års presidentval hade denna så kallade diplomati således eskalerat.

Konflikten om Nagorno Karabach är alltjämt olöst och Azerbajdzjan tycks ha svårt att slå in på en konstruktiv väg för fortsatt statsbyggande.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arbetar sedan 2003 med National Independence Party of Azerbaijan (NIPA). Stiftelsen arrangerar seminarier för regionala ledare, kvinnor och ungdomar på temat demokratiuppbyggnad och praktiskt politiskt arbete. Behovet av kontakter med politiska organisationer i andra länder är stort och det finns både en stark vilja och ett betydande intresse hos NIPA att samla kunskap för att bidra till demokratins utveckling. Det finns ett stort behov av att öka partiets förankring på lokal nivå samt att skapa grogrund för en ny generation beslutsfattare.

Läs mer om Azerbajdzjan på vår engelska temasida

Print Friendly, PDF & Email