Argentina

Konferensdeltagare från Argentina

Konferensdeltagare från Argentina

Folkmängd: 43 miljoner
Yta: 2,8 miljoner km2
BNP (PPP): 964,3 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 22 400 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 0,93 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Mauricio Macri

Argentina blev självständigt från Spanien 1816. Efter andra världskriget styrdes landet med järnhand av Juan Peron och hans parti fram till militärkuppen 1976. Demokratin återvände till Argentina 1983 men utvecklingen har därefter varit turbulent. Carlos Menem, som valdes till president 1989, reformerade den argentinska ekonomin och utvecklingen under större delen av 90-talet var positiv. En privatiseringsprocess av statliga företag ledde dock snarare till att befintliga monopol privatiserades och inte till ökad mångfald. I slutet av 90-talet och början av 2000-talet gick den argentinska ekonomin från relativ välmåga till katastroftillstånd. När banktillgodohavanden frystes i samband med landets ekonomiska konkurs i december 2001 har människor hindrats från att fritt disponera sina tillgångar.

Argentinas utrikespolitiska prioriteringar är i dag fokuserade mot ökat regionalt samarbete, såsom konsolidering och expansion av det regionala handelsblocket MERCOSUR samt en djupare institutionalisering av UNASUR, Union of South American Nations.

Vid det senaste presidentvalet vann Mauricio Macri från center-högerkoalitionen Cambiemos (Let’s change) valets andra omgång med 51,4 procent av rösterna och svor presidenteden i december 2015 för en fyraårig mandatperiod.

Cambiemos är en koalition formad mellan det konservativa partiet Republican Proposal (PRO), socialdemokratiska Radical Civic Union (UCR), the Civic Coalition (CC), och andra mindre partier.

Mauricio Macri är den förste demokratiskt valda president sedan 1916 som varken är radikal eller peronist. Hans presidentskap kommer lägga fokus på valutan och förändringar av finanspolitiken, där hög inflation, underskott och devalvering av peson skapar utmaningar. Detta i kombination med ett förbättrat affärsklimat förväntas leda till högre tillväxt på medellång sikt.

Nästa presidentval äger rum i oktober 2019.

I Latinamerika samlas ett antal center-rightpartier i samarbetsorganisationen UPLA som i sin tur är medlem av International Democrat Union (IDU).

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker.

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email