Albanien

Folkmängd: 3 miljoner
Yta: 28 748 km2
BNP (PPP): 32,4 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 11 900 dollar (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 2,7 procent (uppskattning för 2015)
Statschef: Bujar Nishani
Regeringschef:
Edi Rama

Ungdomspolitiker från Albanien vid JHS Winter School i Nynäshamn, november 2012

Mussolini invaderade Albanien under andra världskriget. Vid krigsslutet styrdes landet av en kommunistisk partisangerilla ledd av Enver Hoxha. Dennes styre präglades av renlärig stalinism. Att landet inte befriats av främmande trupper innebar att man kunde utforma sin politik först i allians med Titos Jugoslavien, senare med Stalins Sovjet och slutligen med Maos Kina.

Efter järnridåns fall har landet genomgått en turbulent utveckling där begynnande demokratisering följdes av valsegrar för ömsom kommunister, ömsom demokratiska krafter. Bristande politisk kontinuitet och våldsamma svängningar i folkopinionerna är inget unikt på Balkan, men bara i Albanien har dessa lett till att hela samhället tidvis sjunkit ner i anarki. Det tidiga nittiotalets kris då hundratusentals ekonomiska båtflyktingar försökte lämna landet följdes av pyramidspelskrisen då landets finansiella system bröt samman, vilket ledde till att befolkningen plundrade arméns förråd och tillskansade sig drygt en miljon automatvapen.

Det största säkerhetsproblemet i Albanien är den organiserade brottsligheten. Ett problem som regeringen ägnar tid och kraft åt att lösa. Reformer inom rättsväsendet diskuteras och en kampanj har nyligen dragits igång för att få fart på reformarbetet, som länge fördröjts. Sammantaget innebär detta att det allmänna säkerhetsläget har förbättrats.

Yttrande- och pressfrihet garanteras i konstitutionen. Albanien har en modern lagstiftning om tillgång till information. Ett stort antal dagstidningar och andra publikationer kommer ut regelbundet.

Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetsparti i Albanien är Democratic Party. Partiet var i regeringsställning 2005-2013 och bedrev en reformagenda som syftade till att göra landet fritt från korruption och brott mot individuella fri- och rättigheter samt kvalificera landet för ett EU-medlemskap. Sedan parlamentsvalet 2013 är partiet i opposition. Partiet kan betecknas som liberalkonservativt och är sedan tidigt 1990-tal en av grundpelarna i Albaniens demokratiska utveckling. I juli 2012 valdes Bujar Nishani från Democratic Party till president i Albanien efter att ha vunnit en kvalificerad majoritet av rösterna.

I Albanien arbetar Jarl Hjalmarson Stiftelsen för att stärka samarbetspartiets övertygelse om värdet av demokrati, marknadsekonomi, lagstyre, mänskliga rättigheter, tolerans, etc. Stiftelsen ger råd om policyfrågor, media, strategi, väljarkontakt och kampanjstrategi.

Läs artiklar och andra texter om Albanien

Print Friendly, PDF & Email