22 mars, 2013till24 mars, 2013

Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnar i samarbete med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT) en konferens i Ankara, helgen den 22-24 mars. Utbildningen utgår från Nigel Ashfords studiebok “Principer för det Fria Samhället” vilken tar upp grundläggande principer för en liberal demokrati, såsom fri marknadsekonomi, demokrati och tolerans. Deltagarna är universitetsstudenter från hela Turkiet med intresse för politik och samhällsutveckling.

22 mars, 2013till24 mars, 2013

Den 22-24 mars anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens för ungdomspolitiker från Party of Democratic Action (SDA) i Bosnien. Konferensen kommer att handla om europeisk integration och politiskt varumärkesbyggande.