11 maj, 2012till13 maj, 2012

11-13 maj anordnar Hjalmarsonstiftelsen utbildning för kampanjledare inom bosniska PDP.

11 maj, 2012till13 maj, 2012

11-13 maj arrangerar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en utbildning för ungdomar. Det sker i samarbete med det bosniska partiet PDP.