4 maj, 2012till6 maj, 2012

4-6 maj arrangerar Hjalmarsonstiftelsen tillsammans med bosniska SDA en första utbildning av fyra för bosniska ungdomar.

4 maj, 2012till6 maj, 2012

4-6 maj hålls en utbildning för ungdomar i Georgien. Konferensen är ett samarrangemang mellan Hjalmarsonstiftelsen och UNM.