19 mars, 2012 12:30till23 mars, 2012 09:40

En grupp med ungdomar från New Patriotic Party (NPP) i Ghana besöker Sverige 19-23 mars. Programmet handlar bland annat om svensk parlamentarism, svensk politik gentemot Afrika samt vikten av frihet på nätet.