Konfererenser i Kosovo: Empowerment of Women in Politics och Principles of a Free Society

21 mars 2018   Balkan | Nyheter

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har arrangerat två lyckade konferenser i Kosovo för LDK:s kvinno- och ungdomsorganisationer. Konferenserna Empowerment of Women in Politics och Principles of a Free Society genomfördes i Pristina 16-18 mars.

De båda partiorganisationerna diskuterade olika ämnen såsom demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet och kampanjutmaningar som kvinnor möter. Under helgen utbytte unga och kvinnliga politiker från Kosovo och Sverige idéer och politiska erfarenheter och stärkte sina internationella politiska nätverk.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.