Ny essäsamling om demokratiutveckling

13 december 2017   Böcker | Ideologi | Mänskliga rättigheter | Nyheter

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har givit ut en essäsamling där fyra framträdande företrädare för politik och opinionsbildning beskriver sina erfarenheter av demokratifrämjande. Allt från gryende engagemang under studenttiden, resor för Jarl Hjalmarson Stiftelsen, möten med politiska ledare och aktivister från världens alla hörn till dagens arbete i en allt mer mångfacetterad politisk verklighet.

Läs essäsamlingen här: Glimtar av demokrati

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.