Ukraina ett steg närmre visumliberalisering

23 november 2016   Nyheter | Ukraina

Den 17 november tog EU:s medlemsländer ännu ett steg framåt i processen med att ge Ukraina visumfrihet till unionen. Detta efter att EU-ambassadörer givit det Europeiska rådet i uppdrag att utarbeta en procedurmässig mekanism för ändamålet tillsammans med Europaparlamentet. 

Möjligheten för ukrainare att kunna resa fritt genom Schengen har länge eftersträvats i Kiev, i synnerhet då det förväntats leda till ökad handel över gränserna. Kritiker fruktar dock att inflöde av lågavlönad arbetskraft från Ukraina kommer att sätta press på den lokala arbetsmarknaden, men även ge bränsle åt de växande invandringskritiska strömningarna på kontinenten.

Både Ukraina och Georgien befinner sig i samma stadium i processen och inväntar en kompromiss mellan det Europeiska rådet och Europaparlamentet för att kunna häva visumtvånget.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.