Folkomröstning i Azerbajdzjan kring förändringar av konstitutionen

16 september 2016   Azerbajdzjan | Nyheter

Den 26 september hålls folkomröstning i Azerbajdzjan kring förändringar av landets grundlag syftandes till att stärka president Ilham Aliyevs ställning. De föreslagna ändringarna innefattar en förlängning av presidentens mandatperiod från fem till sju år samt avskaffande av minimiålder för framtida presidentkandidater. Därutöver införs nya poster som förste vice president och vice president. Möjligheten att upplösa parlamentet utökas.

Det är inte första gången som konstitutionen ändras. Redan 2009 genomfördes en folkomröstning för att avskaffa gränsen för antalet mandatperioder en president kan sitta, ett beslut som kritiserats av Europarådets Venedigkommission.

Utöver att skapa en konstitutionell grund för konsolideringen av makt kring presidenten försvagar förändringarna också skyddet för mänskliga rättigheter i landet. Äganderätten i landet kommer i förslaget att begränsas till förmån för ”social rättvisa och effektiv markanvändning”. Mötesfriheten begränsas till förmån för ”ordning och moral”, skriver Radio Free Europe / Radio Liberty i en artikel.

Det spända läget i Azerbajdzjans närområde med konflikten kring Nagorno-Karabach med Armenien och kuppförsöket mot den turkiske presidenten tidigare i år sägs vara två anledningar till presidentens strävan att kunna sätta ut väpnade styrkor utan parlamentets godkännande. Den grogrund för protester som skapats efter den kraftigt inbromsade azeriska ekonomin, till följd av det sjunkande oljepriset, kan även ses som en viktig faktor till förslaget.

Oppositionspolitiker och människorättsaktivister i landet befarar nu ett ökat tryck från regimens sida inför omröstningen.

Läs mer hos Radio Free Europe / Radio Liberty

Azerbaijani Activists Warn Of Rising Repression Ahead Of Referendum

Azerbaijani President Unveils Proposed Constitutional Amendments

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.