Konferenser på temat dörrknackning i Tbilisi

31 augusti 2016   Georgien | Nyheter
dfdf

Lokala företrädare från UNM på en av de två konferenserna på temat dörrknackning

Efter nästan fyra år av populistiskt och oligaristiskt styre med Bidzina Ivanisjvilis Georgian Dream, visar opinionsmätningarna att det kommande parlamentsvalet i Georgien den 15 oktober kommer att bli en rysare. Från att ha varit i kraftigt underläge är Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetsparti, United National Movement, nu mindre än en procentenhet bakom det styrande partiet i mätningarna.

När de politiska partierna i Georgien står i startgroparna för att lansera sina respektive valkampanjer, anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen två konferenser i samarbete med UNM. Fokus på konferenserna låg på dörrknackning och på hur man skall bemöta väljare på lokal nivå. Under konferenserna genomfördes även en workshop där de deltagande kunde diskutera partiets vallöften från partiprogrammet med representanter från partiet, och på så vis kunna fördjupa förståelsen för partiets ideologi.

Konferenserna besöktes bland annat av Mikheil Machavariani, medlem av det georgiska parlamentet samt UNM:s partistyrelse, och Shorena Gharibasjvili, partiets kampanjchef. Mikheil Machavariani talade om partiets liberalkonservativa ideologi och hur den avspeglas i partiprogrammet. Shorena Gharibasjvili fokuserade å sin sida på dörrknackningens natur samt vikten av att kandidaterna möter väljarna ansikte mot ansikte.

Oskar Öholm, f.d. riksdagsledamot och numera ombudsman för Moderaterna i Stockholm, gästade även han konferenserna och höll en föreläsning om kampanjarbete generellt, med många exempel och lärdomar från svenska valrörelser. Hans föreläsningar slutade med en workshop fokuserandes på budskapsutformning, baserat på partiets vallöften.

Deltagarna var lokala partiföreträdare från partidistrikt genom hela Georgien, och konferenserna anordnades den 24 respektive den 25 augusti i Tbilisi.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.