Frukostseminarium om Turkiet, islamism och flyktingkrisen

13 maj 2016   Nyheter | Seminarier | Turkiet

Den 13 maj anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett frukostseminarium om Turkiet, islamism och flyktingkrisen. Turkiet är en nyckelspelare i den rådande flyktingsituationen, och försöker därigenom att stärka sin roll i förhållande till EU. Samtidigt försämras situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i landet allteftersom makten blir allt mer koncentrerad till landets president.

Hitbjuden från Turkiet var Bican Sahin, ordförande för den liberala tankesmedjan Freedom Research Association och assisterande professor vid universitetet i Hacettepe. Panelen bestod även av Tobias Billström, riksdagens förste vice talman och före detta migrationsminister, samt den liberale författaren och debattören Thomas Gür.

Seminariet går även att se i sin helhet här.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.