Den nya rapporten ”Internationell terrorism – ett växande hot mot fred och internationell säkerhet” presenterades vid ett välbesökt lunchseminarium

2 mars 2016   Nyheter | Seminarier

IMG_1337 beskuren 02

Torsdagen den 25 februari bjöd Jarl Hjalmarson Stiftelsen in till ett lunchseminarium med presentation av den nya rapporten Internationell terrorism – ett växande hot mot fred och internationell säkerhet. Rapportförfattaren Anti Avsan, ledamot i Justitieutskottet och ordförande i Interparlamentariska unionens fasta kommitté för FN-frågor, talade om terrorismens utveckling från 1960 och 70-talets terroristgrupper till dagens internationella våldsfrämjande nätverk.

IMG_1308 beskuren 02

Han redogjorde för hur tillresta terroriststridande används, återvändarproblematiken och hur rekryteringen varierar mellan olika länder. Finansiering och framtida hotscenario beskrevs och därefter gavs tid till frågor från seminariedeltagarna.

IMG_1326 beskuren 01
Lunchseminariet var välbesökt och fick mycket gott betyg av deltagarna, det går att se i sin helhet här.

Rapporten kan läsas på Jarl Hjalmarson Stiftelsens hemsida.

 

Anti Avsan skriver om behovet av nya åtgärder mot internationell terrorism på Svenska Dagbladets blogg Säkerhetsrådet:
Anti Avsan: Terrorhotet växer med ökad rekrytering

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.