Konferenser för etablering av kvinnonätverk i Georgien

29 februari 2016   Georgien | Nyheter
Gruppis mindre

Deltagare under en av konferenserna i Kutaisi, Georgien

Under det senaste året har Jarl Hjalmarson Stiftelsen och International Republican Institute arrangerat kvinnokonferenser för politiskt aktiva kvinnor ur vår georgiska samarbetsorganisation, United National Movement. Totalt har tio konferenser under det gångna verksamhetsåret ägt rum runt om i landet, med mål att etablera ett stark och slagkraftigt kvinnonätverk inom partiet och Georgiens politiska sfär. De sista fyra konferenserna ägde rum mellan den 18-21 februari i den lilla byn Kutaisi, i den nordliga regionen Imereti.

Kvinnliga partimedlemmar ur UNM kom från hela regionen för att samtala om kvinnors situation i landet och för att diskutera strategier inför framtiden. De fick även möjlighet att träffa och höra på georgiska parlamentsledamöter och andra prominenta representanter från partiet. Konferenserna gästades bland annat av Tinatin Bokuchava, parlamentsledamot och ordförande för det nyetablerade kvinnoförbundet, Giorgi Kandelaki, parlamentsledamot och vice ordförande i det parlamentariska utskottet för europeisk integration, och Levan Tarkhnishvili, parlamentsledamot och före detta rådgivare åt Georgiens förre president Michail Saakasjvili. Konferenserna hölls i samarbete med International Republican Institute.

Giorgi Kandelaki, ledamot i Georgiens parlament under ett föredrag

Giorgi Kandelaki, vice ordförande i utskottet för europeisk integration, under ett föredrag

Kvinnornas situation i Georgien har drastiskt förbättrats under en tioårsperiod, men stöter nu på ett bakslag efter den nuvarande regeringens alltmer auktoritära hållning med patriarkala värderingar. Georgien är fortfarande ett ojämlikt land i jämförelse med västeuropeiska stater, men har kommit längst i sin region. Kvinnornas ställning och utsatthet på landsbygden är lägre och värre än i städerna, men går en ljusare framtid till mötes desto mer aktiv och enad ett kvinnligt deltagande blir inom den georgiska politiken på lokal respektive nationell nivå.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.