Ukraina två år efter Euromaidan: Vad har uppnåtts?

4 december 2015   Nyheter | Ukraina

Anders Åslund, Senior Fellow vid Atlantic Council och författare till boken “Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It.” skriver om vad som hänt sedan president Viktor Yanukovych fall och de många reformer som har genomförts. Tack vare reformerna verkar ekonomin ha stabiliserats och inflationen faller. Den kritiska punkten blir antagandet av ett nytt skattesystem och budget för 2016, något som regeringen hittills inte förmått samla tillräckligt stöd för i parlamentet.

Artikel av Anders Åslund

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.