Demokratisk tillbakagång i Georgien

2 december 2015   Georgien | Nyheter

En sammanfattning av det politiska läget i Georgien har publicerats på International Democrat Unions forum. Den beskriver fortsatta politiskt motiverade åtal, försök att överta oberoende media och våldsamma attacker mot oppositionsföreträdare och hot mot NGOs.

Läs mer här:
Georgia’s Democratic Backsliding: An Update 11.2015

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.