Kvinnokonferens om nätverksbyggande i Georgien

8 juli 2015   Georgien | Nyheter
Gruppbild

Kvinnokonferens om nätverksbyggande i Sighnaghi

Den 2-3 samt 4-5 juli samlades kvinnliga representanter från Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetsorganisation United National Movement (UNM) i Sighnaghi, Georgien, för att diskutera och organisera uppbyggandet av ett kvinnonätverk i regionen Kachetien. Konferenserna genomfördes i samarbete med International Republican Institute (IRI).

Georgien är det land i regionen bland de forna sovjetrepublikerna som kommit längst i utvecklingen mot ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle efter Sovjetunionens fall. Jarl Hjalmarson Stiftelsen har ett mångårigt samarbete med UNM där fokus främst legat på att främja ungdomars och kvinnors roll. Trots att Georgien i många avseenden ses som ett föregångsland i regionen, kämpar samhället fortfarande mot traditionella- och patriarkala värderingar – i synnerhet på landbyggden.

 

Konferenserna ämnade bygga upp och organisera ett kvinnonätverk i regionen Kachetien, som ligger i östra Georgien. Deltagarna var kvinnliga representanter från lokala UNM-nätverk i regionen. Konferenserna gästades av flertalet parlamentariker, däribland Khatuna Gogorishvili, Zurab Tchiaberashvili och Giga Bokeria, vilka höll i föreläsningarna. Konferenserna gästades även av Sergo Ratiani, nyvald generalsekreterare för UNM. Avstamp gjordes i bland annat organisationsbyggande, strategiska budskap och nationella handlingsplaner för att öka kvinnors inflytande i landet.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.