Konferens om korruptionsbekämpning och ekonomisk tillväxt i Kosovo

25 juni 2015   Balkan | Nyheter

Kosovo

Den 12-14 juni 2015 anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens i Prevall, utanför Prizren i Kosovo för ungdomspolitiker med fokus på hur man bekämpar korruption och främjar ekonomisk tillväxt. Konferensen skedde i samarbete med Youth of Democratic League of Kosovo (FRLDK) som är ungdomsförbundet för stiftelsens samarbetsorganisation Democratic League of Kosovo (LDK).

Från Sverige deltog flera talare som delade med sig av sin expertis och lyfte upp goda exempel på effektivt antikorruptionsarbete och hur man uppnår ekonomisk tillväxt. Göran Lennmarker, stiftelsens ordförande, Kristina Lutz, utrikespolitisk handläggare, och Arba Kokalari, senior projektledare på stiftelsen, deltog på konferensen.

Deltagarna fick också möjlighet att spåna idéer i mindre grupper samt diskutera situationen i Kosovo med politiska ledare i landet. Bland talarna från Kosovo deltog Ismet Beqiri, gruppledare i Kosovos parlament tillika partisekreterare för LDK, Naser Osmani, ordförande för finans- och budgetutskottet i Kosovos parlament, och Muharrem Sfarqa, ordförande för LDK i Ferizaj.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.