Kvinnokonferens om Balkans väg till EU

2 mars 2015   Balkan | Europeiska Unionen | Nyheter
Women's Round-Table 2015

Margaretha af Ugglas i ett anförande om europeisk stabilitet och fred

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade mellan den 25-27 februari för femte gången rundabordssamtal inriktade mot kvinnliga representanter från Stiftelsens samarbetsorganisationer från den balkanska regionen. Samtalen ägde rum i Stockholm och syftet var att diskutera Balkans integration i den Europeiska Unionen.

Inbjudna var kvinnliga representanter och parlamentsledamöter från Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Spanien och Sverige. Stiftelsens ordförande, Göran Lennmarker, höll i öppningsanförandet med ett inspirerande tal om regionens framtida utmaningar. Ämnen som diskuterades var bland andra säkerhetspolitik i skuggan av Krimkrisen och ISIS utvidgning, korruptionsbekämpning, och vikten av att inkludera minoriteter i beslutsfattande.

Särskilt inbjudna talare under samtalen var Sveriges före detta utrikesminister Margaretha af Ugglas, som talade om vikten av att premiera den europeiska ordningen av stabilitet och fred, samt Sveriges före detta biståndsminister Gunilla Carlsson, som höll ett anförande om betydelsen av transparens och om korruptionsförebyggande åtgärder.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.