Lilia Shevtsova om utvecklingen i Ryssland

27 januari 2015   Östra Europa | Länder och regioner | Nyheter | Ryssland | Utrikespolitik

När Utrikespolitiska institutet höll seminarium om utvecklingen i Ryssland med den kända Rysslandsexperten Lilia Shevtsova, var salen full.

– Jag ser Ryssland som ett fenomen. Där håller jag med Putin, inledde hon.

Lilia Shevtsova brukar beskrivas som en av de främsta experterna på Ryssland. Hon har skrivit flera böcker om rysk politik och bidrar regelbundet med artiklar i olika utrikespolitiska skrifter. Förra veckan besökte hon Sverige för att delge sin syn på Vladimir Putin, annekteringen av Krim och det ryska folkets inställning till den allt mer oroande utvecklingen i regionen.

Vägen mot demokrati har varit mer komplicerad och tagit längre tid än man trodde, började Shevtsova. Ryssland är ett land som kämpar med såväl inrikes- som utrikespolitiska problem. Traditionalism, nationalism och personkult parat med imperieambitioner dominerar.

Shevtsova beskrev det ryska paradigmet som ett system som varit skickligt på att ändra sig både vad gäller innehåll och retorik. I Putins Ryssland ser vi hur Boris Jelstins mjuka pluralism har övergått i större frihet för oligarker. Det lätt auktoritära har blivit mer auktoritärt, menade Shevtsova.

Tidigare vilade paradigmet på idén om Ryssland som en del av Europa; man tog efter västeuropeiska normer och den ryska eliten var väl integrerad i väst. Men 2012 började saker och ting förändras. Putin försökte övertyga sin befolkning om att den västerländska civilisationens hegemoni var på väg att luckras upp. Målet blev i stället att försöka utöka det östliga samarbetet i form av Eurasia Union.

Under 2012, 2013 blev den ryska utrikespolitiken ett verktyg för att stärka den ryska självbilden som oberoende av väst, förklarade Shevtsova. Plötsligt var jakten på ett folkligt enande, en rysk identitet, närmast desperat där kulmen blev Krimkrisen.

Rysslandsexperten, Lilia Shevtsova i mitten.

Rysslandsexperten, Lilia Shevtsova i mitten.

Enligt Shevtsova var annekteringen av Krim något som den ryska befolkningen till en början kunde enas kring. I mars 2014 stod 88 procent av ryssarna bakom Putins agerande. Men när en mätning gjordes i december 2014 ville 40 procent av ryssarna inte längre betala för Krim. I det lite längre perspektivet verkade ockupationen ha varit negativ för Putins popularitet.

Men för Putin är Ryssland en unik nation där Ukraina är huvudprojektet, fortsatte Shevtsova. Det har lagts mycket pengar och underrättelsearbete på Ukraina och destabiliseringen började redan 2012 när hotet att grannlandet skulle närma sig EU blev överhängande. När den politiska kollapsen i Ukraina väl var ett faktum, var det som skedde på Krim inte otroligt.

Opinionsundersökningar från den senaste tiden har visat att stödet för Putin är fortsatt högt. Men i december 2014 när folk fick frågan om de kunde acceptera en försämrad levnadsstandard till följd av de ekonomiska sanktionerna, svarade mellan 62 och 68 procent nej. Shevtsovas analys var att människor börjar bli frustrerade men att de fortfarande är rädda för våld från regimen om de går ut och protesterar. Problemen är dessutom att samtliga mediekanaler kontrolleras av Putin och att det saknas en enad opposition.

Frågan är också om ryssarna är redo för ett nytt politiskt system baserat på demokratiska principer?

30 procent av Rysslands befolkning vill ha en traditionalistisk, imperialistisk stat, konstaterade Shevtsova. Resten, cirka 70 procent vill ha en normalt fungerande stat utan korruption och orättvisor. Det senare kan inte erbjudas i nuläget, men kanske är det bara en tidsfråga innan vi börjar se folk på gatorna.

Vad kommer då hända med Ryssland?

Det värsta scenariot, enligt Shevtsova, skulle vara att Ryssland imploderar. Det bästa vore om man fick till en fredlig politisk förändring.

– Men utan västs kunskap om exempelvis rättsstat kan Ryssland inte komma något vart. Och man måste lämna Ukraina, tillade hon.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.