Diskussion om principer på seminarium med ALT

9 december 2014   Ideologi | Länder och regioner | Mänskliga rättigheter | Nyheter | Turkiet | Utbildning

Tillsammans med den turkiska tankesmedjan, Association for Liberal Thinking (ALT) ordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett helgseminarium på temat; demokratins grundprinciper. Konferensen ägde rum i Istanbul 21-23 november 2014, och samlade studenter från olika delar av Turkiet.

I en tid när händelserna i Syrien och Ukraina ger oss färska exempel på att demokrati och mänskliga rättigheter inte kan tas för givna, föreföll diskussionerna under seminariet särskilt aktuella.

Deltagare vid seminarium med tankesmedjan ALT.

Deltagare vid seminarium med tankesmedjan ALT.

Harun Kaban som är chef för ALT:s tidskrift inledde med att tala om civilsamhället och gav oss en historisk tillbakablick. Han avlöstes av Erik Zsiga, före detta pressekreterare åt Carl Bildt, som höll ett pass om fred där Erik Zsiga knöt an sina personliga erfarenheter från tiden på svenska utrikesdepartementet. Professorerna Atilla Yayla och Bekir Berat Özipek från handelshögskolan i Istanbul redogjorde för den liberala demokratins kärna respektive mänskliga rättigheters roll för den globala freden. Och filosofen och ALT-medarbetaren, Alim Yilmaz bringade klarhet i toleransbegreppet. Magnus Nilsson, lokalpolitiker, bloggare och kommunikationskonsult, höll sista dagen ett pass om varför äganderätt är centralt för utveckling och välstånd.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.