Winter School på Principer för det Fria Samhället

18 november 2014   Azerbajdzjan | Bosnien och Hercegovina | Georgien | Ideologi | Kroatien | Makedonien | Moldavien | Nyheter | Vitryssland
JHS Winter School 2014 Balkan

Deltagare från Balkan under JHS Winter School 2014

Jarl Hjalmarson Stiftelsen organiserade mellan den 11 – 18 november två konferenser om ideologi för politiskt aktiva ungdomar från Moderaternas systerorganisationer i det östra grannskapet. Konferenserna ägde rum i Nynäshamn söder om Stockholm. Sessionerna grundade sig i principerna från vår bok Principer för det Fria Samhället av Dr Nigel Ashford.

Inbjudna var politiskt aktiva ungdomar från Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Georgien, Makedonien, Moldavien, Sverige och Vitryssland. Diskussioner om ideologi varvades med diverse workshops för att förmå de deltagande att diskutera sessionerna ur ett ideologiskt perspektiv. Europeisk integration såväl som utrikespolitik inom det östra partnerskapet stod också agendan.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnar ett antal gånger per år ideologikonferenser i Sverige baserat på Principer för det Fria Samhället av Dr Nigel Ashford från Institute of Human Studies vid George Mason University i Washington D.C. Konferenserna ämnar stärka den ideologiska basen bland de deltagande med tyngdpunkt på och förståelse för demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi.

Läs Principer för det Fria Samhället på ett flertalet språk här.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.