Studiebesök inför Riksdagsvalet 2014

22 augusti 2014   Nyheter
Östersund 2, serbiska deltagare

Besökare från Serbien under en kampanjaktivitet i Östersund

Inför det stundande Riksdagsvalet har Jarl Hjalmarson Stiftelsen bjudit in representanter från våra samarbetspartier för att studera Moderaternas kampanjarbete under valrörelsen. Studiebesöken ämnar inspirera deltagarna med nya idéer och erfarenheter, samt ge en bild av hur en valrörelse kan bedrivas i ett land med lång demokratisk tradition.

Varje studiebesök börjar med en dags gemensam genomgång i Stockholm, vartefter deltagarna sprids ut parvis över hela landet. De får där bo hos representanter för Moderaterna såsom kommunpolitiker och lokala partiföreträdare men även riksdagsledamöter. Där får de under fyra dagar följa det lokala kampanjarbetet vilket inkluderar allt från dörrknackning, möta potentiella väljare vid valstugor, sätta upp affischer och dela ut flygblad men även medverka vid kampanjgenomgångar och allmän kampanjplanering.

Totalt medverkar 65 representanter för Stiftelsens samarbetspartier från Balkan, Östra Europa och Sydamerika.

Borås Tidning skriver här om de besökare som riksdagsledamoten Ulrik Nilsson tog emot i kommunen.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.