Hotet mot demokratin och dess innebörd

4 juli 2014   Nyheter

Massiva resurser spenderas på att försöka omvända världsordningen som tillkom i svallvågorna av kalla kriget. Den ryska interventionen på Kimhalvön är bara ett i raden av exempel av allt mer totalitära staters försök att omdefiniera det demokratiska ordets innerbörd och återgå till världens auktoritära förflutna. Gemensamt för dessa regimer är att de kallar det för en ”demokratisk uppdämpningspolitik”, där den egna nationens intresse av ett korrupt auktoritärt system väger tyngre än det fria samhället. Rysslands intervention i Ukraina är bara ett strå i stacken av denna antidemokratiska ambition där även regimerna i Peking, Riyadh och Teheran står som galjonsfigurer, där det demokratiska ordet används för att stärka deras legitimerande av regelbundna kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt som dessa stater fortsätter att sprida sin propaganda mot en demokratisk världsordning måste länderna i väst fortsätta sitt arbete med att få gehör för sina åsikter och idéer om det fria samhället. Det är därför hög tid för väst att inse allvaret och öppet stå upp för ord som demokrati, fred och frihet i dess rätta bemärkelse.

Läs Christopher Walkers kommentar i The Washington Post här

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.