Utbildning för förtroendevalda moderater

5 juni 2014   Nyheter | Seminarier

Den 4 juni höll Jarl Hjalmarson Stiftelsen en halvdagsutbildning för moderata förtroendevalda från hela Sverige. Halvdagsutbildningen syftade till att öka kännedomen om Stiftelsens internationella verksamhet och belysa de utmaningar den står inför.

I en tid när de mänskliga rättigheterna regelbundet kränks av totalitära regimer och där de demokratiska krafterna undermineras av populistiska och auktoritära motsvarigheter, är Stiftelsens verksamhet för att stödja de frihetliga krafterna i dessa länder viktigare än någonsin. Deltagarna var i olika stor utsträckning aktiva förtroendevalda moderater från hela Sverige, vilka kommit för att lära sig mer om hur vi arbetar för att promotera frihet och demokrati inom våra verksamhetsområden. De fick även kunskaper om hur de på volontär basis kan bistå Stiftelsen i dess verksamhet.

140604 Volontärutbildning

Göran Lennmarker (t v) och Margareta Cederfelt (t h)

Föredragshållare var bland andra de moderata riksdagsledamöterna Cecilia Brinck och Margareta Cederfelt. Cecilia Brinck talade om moderata insatser för Östeuropas frihet med vikt på Baltikum efter Sovjets och järnridåns fall, medan Margareta Cederfelt lade vikt på hur kunskaper om auktoritära regimer kan föras vidare. Även Stiftelsens styrelseordförande, Göran Lennmarker, hade ett anförande i vilket han förmedlade kunskapen om att påverka icke-demokratiska regimer. Föreläsningarna varvades med en djupare projektbeskrivning av Stiftelsens verksamhet på Balkan av Stiftelsens projektledare.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.