Diskussioner om ideologi med unga politiker

21 mars 2014   Balkan | Ideologi | Kaukasus | Moldavien | Nyheter | Vitryssland
Unga politiker från Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Sverige och Vitryssland

Unga politiker från Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Sverige och Vitryssland

Den 11-18 mars anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen två konferenser i Sverige för unga politiker från Östra Europa och Sverige, för att diskutera ideologiska principer för ett fritt samhälle tillsammans med Nigel Ashford från Institute for Humane Studies vid George Mason University. Grundläggande koncept för en liberal demokrati, som äganderätt, fri företagsamhet och tolerans diskuterades.

Den första konferensen samlade unga politiker från stiftelsens samarbetspartier på Balkan. Under konferensen deltog även företagaren och skribenten Thomas Gür, riksdagsledamöterna Cecilia Brinck och Fredrik Schulte, Tyresös kommunalråd Fredrik Saweståhl samt Fredrik Johansson från Stockholms Handelskammare, som gästföreläsare.

På den andra konferensen möttes unga politiker från stiftelsens samarbetspartier i Östliga Partnerskaps-länderna. Göran Lennmarker, ordförande för JHS, Alexandra Anstrell, ordförande för grund- och förskolenämnden i Haninge kommun, Patrik Strömer från Kreab Gavin Anderson, Clara Wahren från Stockholms Läns Landsting och Evelina Lorentzon, ekonom och riskanalytiker deltog alla som gästföreläsare under konferensen.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.