Principer i fokus på ungdomskonferens i Moldavien

3 februari 2014   Moldavien | Nyheter | Utbildning

Moldavien är det land från det forna Sovjetunionen som lyckats bäst i försöken att närma sig EU. Det råder en stark opinion för det europeiska samarbetet i landet som blev självständigt 1991 och gränsar till Rumänien och Ukraina. Ryssland har försökt få med Moldavien i sin handelsunion, men utan framgång. I november går moldaverna till valurnorna och förhoppningen är att det pro-europeiska reformarbetet ska fortsätta. Dock finns en risk att Kommunistpartiet väljer en annan riktning om det kommer till makten vilket inte är uteslutet. I dagsläget styrs Moldavien av en koalition mellan liberala och socialdemokratiska partier. Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetsparti, Partidul Liberal Democrat Din Moldova (PLDM) ingår i koalitionen.

20140124 Moldavien

Konferens om ideologi och policymaking, Chisinau, 24 – 26 januari, 2014

Som ett första steg i samarbetet mellan Stiftelsen och PLDM anordnades en ungdomskonferens i huvudstaden Chisinau, 24-26 januari 2014. Målgruppen var unga parimedlemmar där en merpart arbetade som politiska sekreterare till parlamentsledamöter.

PLDM grundades 2007 och håller fortfarande på att bygga en ideologisk grund. Temat för konferensen var därför ideologi och policymaking med betoning på hur man utformar politiska förslag utifrån ett antal grundläggande principer. PLDM:s partiledare och Moldaviens tidigare premiärminister, Vlad Filat inledde konferensen med att tala om vikten av att ha värderingar som gör att man skiljer sig från andra partier.

Från Stiftelsen deltog James Marriott, assisterande generalsekreterare i International Democrat Union (IDU) och Gustaf Hoffstedt, svensk riksdagsledamot. James Marriott guidade deltagarna genom demokratins huvudprinciper med tyngdpunkten på frihet och rättvisa. Det sista passet handlade om hur man skulle omsätta idéerna i praktiken och de unga politikerna fick själva skriva egna policyförslag.

Gustaf Hoffstedt talade om sätt att bekämpa korruption, ett av de största hoten mot demokratin i de nyblivna staterna i Östeuropa. Han föreläste också om vad som kännetecknar en fungerande liberal demokrati med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.