Konferens om Religionsfrihet i Istanbul

11 februari 2014   Nyheter | Turkiet
Diskussioner i Istanbul om religionsfrihet

Diskussioner i Istanbul om religionsfrihet

Den 5-6 februari anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med European Stability Initiative en rundabordskonferens i Istanbul om religionsfrihet i Turkiet och EU:s medlemsstater. Deltagarna bestod av akademiker, diplomater, politiker samt aktivister och fokus låg på konkreta förslag kring hur situationen för religiösa samfund och deras legala status kan förbättras.

I samband med konferensen intervjuades ambassadör Olof Ehrenkrona, senior rådgivare till utrikesministern, av Today’s Zaman. Läs artikeln här

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.