Den globala friheten 2014

23 januari 2014   Mänskliga rättigheter | Nyheter

Freedom House släppte i dag den 41:a upplagan av sin årliga rapport Freedom in the World. Rapporten är en global undersökning av länders politiska och medborgerliga rättigheter och är den äldsta och mest auktoritativa rapporten rörande demokrati och mänskliga rättigheter.

Friheten i världen har för åttonde året i rad varit på tillbakagång och den mest anmärkningsvärda utvecklingen har varit i Egypten där en omsvängning i demokratiutvecklingen sedermera ledde till en militärkupp. Andra länder med stort politiskt inflytande och med allvarlig tillbakagång rörande demokratiska rättigheter inkluderar bland annat Ryssland, Ukraina, Azerbajdzjan, Turkiet, Venezuela och Indonesien.

Rapporten berättar att den nedgående trenden med fler bakslag än framsteg för frihet och demokrati i världen sedan 2006 håller i sig. Några positiva utvecklingar hittar vi dock i Tunisien, det mest lovade landet efter den arabiska våren, som har ökat och stärkt de medborgerliga rättigheterna, och i Pakistan där friheten har stärkts efter lyckade val med ordnade politiska maktöverlämnaden.

Läs med på Freedom House hemsida (engelska)

Läs rapporten i sin helhet här (engelska)

Se David J. Kramer, chef för Freedom House, sammanfatta rapporten

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.