Ungdomskonferens med SDA på temat kampanj och kommunikation

5 december 2013   Bosnien och Hercegovina | Nyheter | Utbildning

29 november – 2 december arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med SDA Academy en ungdomskonferens med ungdomar från Party of Democratic Action (SDA). Konferensen hölls i Fojnica, i Federationen Bosnien och Hercegovina, och temat var kampanj och kommunikation.

Medföljande svenska talare under konferensen var Fredrik Saweståhl, kommunalråd i Tyresö kommun samt Håkan Filipsson, samhällskommunikationschef på Storstockholms Brandförsvar.

Participants Fojnica, SDA, Nov. 29 - Dec. 2 2013

Deltagare från ungdomskonferensen “kampanj och kommunikation” i Fojnica, BiH. Talare var Fredrik Saweståhl (främre raden, fjärde från vänster) och Håkan Filipsson (främre raden, andra från höger)

Föreläsningarna varvades med praktiska workshops, i vilka konferensens deltagare kunde öva på scenarier tagna från verkligheten och därmed omsätta teori i praktik. Fredrik Saweståhl, med en genuin bakgrund i lokalt kampanjarbete, talade bland annat om vikten av att kunna handskas med media, hur man bygger en kampanj från idé till handling på en lokal nivå samt hur man förvaltar sina löften efter valet. Filipsson å sin sida, med en solid bakgrund inom samhällskommunikation, lade vikt på olika kampanjstrategier, hur man utformar ett meddelade samt konsten att bedriva kampanj under valtider.

Participants Fojnica, SDA, Nov. 29 - Dec. 2 2013

Deltagare under en workshop där teori omsätts i praktik

Konferensen gästades även av SDAs generalsekreterare, Amir Zukić, som höll i konferensens öppningsanförande och Prof. Dr. Refik Šećibović, som höll en gästföreläsning om SDAs roll i den bosniska politiken. Konferensen inspirerade deltagarna på ett positivt sätt och motiverade dem till att verka och lansera sina värden och politik bland potentiella väljare under valtider.

Participants Fojnica, SDA, Nov. 29 - Dec. 2 2013

Fredrik Saweståhl (tv) under ett föredrag i hur man handskas med media inför intresserade deltagare (th)

Detta var steg två i ett fyrastegsprogram anpassat för den balkanska regionen av Jarl Hjalmarson Stiftelsen för att hjälpa de ex-jugoslaviska länderna i deras övergång till att bli moderna demokratiska stater med lagstyre och europeiska värderingar. Stiftelsen har två samarbetspartier i Bosnien och Hercegovina, SDA i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina och PDP i den serbdominerade entiteten Republika Srpska.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.