Christian Holm kommenterar utvecklingen i Ukraina

6 december 2013   Nyheter | Ukraina

Det är viktigt att omvärlden visar sitt tydliga stöd och står upp för alla de som nu tar ställning för frihet, öppenhet och ett närmande till EU, säger Christian Holm, riksdagsledamot och ledamot av JHS styrelse, i en kommentar till utvecklingen i Ukraina sedan Vilniusmötet. Det är viktigt att sända tydliga signaler till Ukrainas president och regering att vi inte accepterar inskränkningar i frihet, brott mot mänskliga rättigheter och ett tillbakarullande av demokratin.

Utvecklingen i Ukraina är ytterst oroväckande och ett hot mot demokratin, friheten och rättvisan. När Ukrainas president Viktor Janukovytj sa nej till associationsavtalet med EU nekade han också sitt land och sitt folk möjligheten till ökad integration med Europa. Istället valde president Janukovytj att stärka banden med ett allt mer stagnerande Ryssland.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att EU inte stänger dörren för Ukraina. Landets välgång och stabilitet ses fortfarande som en viktig del för EU:s fortsatta framgång och för stärkt säkerhet i regionen. Det Östra Partnerskapet, framtaget på initiativ av Sverige och Polen, bör fortsätta vara öppet för Ukraina. Faktum är att ett associationsavtalet med EU inte utesluter en Rysk-Kazakstansk tullunion, om Ukraina så vill. Snarare är det vanligt att länder har det på det viset. I detta läge handlar det om falska påståenden från Ryssland där det är viktigt att vi från Svenskt och Europeiskt håll bemöter rysk propaganda med fakta.

Ryssland skulle tjäna på ett ökat samarbete med EU och i detta fall skulle Ukraina kunna fungera som en givande inkörsport mellan de båda marknaderna. Vi måste fortsätta att visa vårt stöd till Ukrainas befolkning, vi står upp för friheten och tolererar inte förtryck.

Christian Holm
Riksdagsledamot (M)
Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson Stiftelsen

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.