Seminarium om demokratifrämjande med moderata kommunpolitiker

7 november 2013   Nyheter | Utbildning
Peeter Luksep diskuterar hur man kan påverka icke-demokratiska regimer

Peeter Luksep diskuterar hur man kan påverka icke-demokratiska regimer

Onsdagen den 6 november anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett halvdagsseminarium för moderata kommunpolitiker och medlemmar, om vår verksamhet och de utmaningar vi i dag ser i diktaturer och nyblivna demokratier.

Sedan 1994 har Jarl Hjalmarson Stiftelsen arbetat för att främja samverkan, utveckling och europeisk integration grundad på frihet, demokrati och marknadsekonomi. Detta sker genom upplysning och information till politiska partier och organisationer. I dag bedriver vi regionala projekt i Afrika, på Balkan, i Latinamerika, Kaukasus och Östra Europa samt landprojekt i Vitryssland och Turkiet.

Under dagen deltog ett antal talare med lång erfarenhet av demokratifrämjande och internationell politik. Margaretha af Ugglas, f.d. utrikesminister och f.d. ordförande för stiftelsen, talade om hur moderata politiker under de senaste decennierna arbetat för frihet och demokrati, inte minst i Östeuropa. Riksdagsledamoten Cecilia Brinck, som i dag är mycket aktiv i stiftelsens verksamhet, diskuterade vår värdegrund samt vikten av att diskutera ideologiska principer för att motverka populism. Peeter Luksep, f.d. riksdagsledamot samt f.d. ledamot av Estniska kongressen, tog upp hur man kan påverka icke-demokratiska regimer samt hur kunskaper om dessa kan föras vidare, med sin egen erfarenhet från Baltikum som utgångspunkt.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.