Ungdomskonferens i Belgrad med United Regions of Serbia

30 oktober 2013   Ideologi | Nyheter | Serbien | Utbildning

Den 25 – 27 oktober 2013 anordnade Jarl Halmarson Stiftelsen en ungdomskonferens i Belgrad för ungdomar ur vårt serbiska systerparti United Regions of Serbia (URS). Konferensen gick under temat ”ideology and policymaking” och var det första steget i ett fyra-stegs-program för att främja demokrati och europeisk integration på Balkan. Medföljande talare till konferensen var Jonas Nilsson, chef för samhällskommunikation på SJ, samt Veiko Lukmann, internationell sekreterare för Pro Patria and Res Publica Union i Estland.

Deltagare i konferensen "ideology and policymaking", Belgrad, 2013

Deltagare från ungdomskonferensen “ideology and policymaking”, Belgrad, 2013

Jonas Nilsson talade om betydelsen av fri handel och fritt företagande i en modern demokrati men även om vikten av mänskliga rättigheter. Veiko Lukmann å sin sida, med erfarenheter från Estlands väg från socialistisk lydstat i Sovjetunionen till en av de mest integrerade staterna från det forna östblocket i EU, redogjorde för demokratins grundstenar. Veiko Lukmann föreläste också om gemensamma nämnare inom center-högerpartier samt hur man effektivast bekämpar korruption. Konferensen gästades även av Tomislav Damnjanović, kampanjchef på URS, som talade om sin syn på partiets utveckling och roll i serbisk politik.

T.v. Veiko Lukmann, T.h. deltagare i konferensen "ideology and policymaking", Belgrad, 25-27 okt. 2013

Veiko Lukmann (t.v.) samt deltagare (t.h.) från konferensen

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.