Seminarium om mänskliga rättigheter på Kuba

11 oktober 2013   Kuba | Nyheter | Seminarier
Seminarium om Kuba 20131009

Från vänster: Gustav Blix, John Suaréz, Iris Tamara Pérez Aguilera, Jorge Luís García Pérez

Den 9 oktober i Stockholm och den 10 oktober i Uppsala anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen två välbesökta seminarium om de mänskliga rättigheternas utveckling på Kuba samt om den oppositionella icke våldsbejakande motståndsrörelsen.

Seminariet modererades i Stockholm av Gustav Blix, riksdagsledamot tillika styrelseledamot i Stiftelsen samt i Uppsala av Ulrika Karlsson, riksdagsledamot. Inbjudna gäster från Kuba var Jorge García Pérez, ledare för den kubanska motståndsrörelsen, Iris Tamara Pérez Aguilera, grundare och ledare för Rosa Park Women’s Movement, samt från USA John Suaréz, ansvarig i frågor rörande mänskliga rättigheter i organisationen Cuban Democratic Directorate.

Jorge Luís García Pérez höll ett rörande tal om sin sjuttonåriga fängelsetid i ett kubanskt fängelse, åtalad för att ha yttrat att kommunism är en feltolkad dystrofi. Han skildrade vidare livet i ett kubanskt fängelse och berättade även att hans fängelsestraff regelbundet förlängdes ju närmre frigivning han kom. Iris Tamara Pérez Aguilera, som nyligen hade blivit misshandlad av kubanska myndigheter, berättade om hennes kamp för kvinnors rättigheter i landet genom sin organisation Rosa Park Women’s Movement. John Suaréz beskrev sin verksamhet för att via organisationen Cuban Democratic Directorate stärka de mänskliga rättigheterna på Kuba och fungerade samtidigt som tolk.

Se hela seminaret på vår YouTube-kanal.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.