Halvdagsseminarium för en mer demokratisk värld

24 september 2013   Nyheter | Seminarier

Den 23 oktober anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett halvdagsseminarium för förtroendevalda moderater från hela landet om stiftelsens verksamhet samt de utmaningar vi möter i diktaturer och nyblivna demokratier.

Seminariet inleddes med en gemensam lunch vartefter stiftelsens projektchef, Katarina Wallberg, redovisade stiftelsens övergripande mål för deltagarna.

Seminariet inleddes med en gemensam lunch vartefter stiftelsens projektchef, Katarina Wallberg, redovisade stiftelsens övergripande mål för deltagarna.

Inbjudna föreläsare var bland andra riksdagsledamoten Ulrika Karlsson, som talade om möjligheten att kunna påverka icke-demokratiska regimer samt om hur kunskaper om auktoritära regimer kan föras vidare. Fredrik Johansson, chefsanalytiker på Stockholms Handelskammare, höll sedan ett föredrag om stiftelsens värdegrund baserat på Nigel Ashfords bok Principer för det fria samhället vartefter Moderaternas analyschef, Torsten Svenonius, redogjorde för Moderaternas insatser för Östeuropas frihet med egna erfarenheter som grund. Seminariet avrundades med en djupgående projektbeskrivning av stiftelsens verksamhet och tillvägagångssätt på Balkan av Emelie Lundin, senior projektledare på stiftelsen.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.