Summer School om Principer för det Fria Samhället

28 augusti 2013   Östra Europa | Balkan | Ideologi | Kaukasus | Nyheter | Utbildning

Den 20-27 augusti 2013 anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen två konferenser för unga politiker från Östra Europa och Sverige i Nynäshamn, söder om Stockholm. Konferenserna baserades på professor Nigel Ashfords bok Principer för det fria samhället. Värd var Ashford själv som vanligtvis är verksam vid Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington D.C.

Nigel Asford introducerar sin bok, "Principer för det fria samhället".

Nigel Ashford introducerar sin bok, “Principer för det fria samhället”.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet var några av ämnena som behandlades under konferensdagarna. Deltagarna vid den första konferensen var unga politiker från Balkan (Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien och Serbien) samt Sverige. Vid sidan av Ashford tillkom ett par andra föreläsare. Tobias Sjö, politisk rådgivare på Stockholms läns landsting, talade om tolerans, Mattias Svensson, författare och redaktör på magasinet Neo, behandlade yttrandefrihet i ett pass och Jørn Haukøy, konsult och entreprenör, introducerade de unga politikerna till grunderna för äganderätt och fritt företagande. Dessutom höll den kroatiska deltagaren Andrea Vodanović en genomgång av Kroatiens väg till EU.

Deltagare vid Summer School.

Deltagare på Summer School.

Förutom nya insikter om demokratins grundvalar, var den största behållningen för deltagarna möjligheten att  nätverka och lära känna varandra. Med en historia av krig, konflikt och etniska spänningar var det särskilt värdefullt för deltagarna från Balkan att träffa sina grannar och utbyta åsikter, perspektiv och erfarenheter.

Vid den andra konferensen möttes unga politiker från de två Östliga partnerskaps-länderna Azerbajdzjan och Georgien samt Vitryssland och Sverige. Verklighetsbeskrivningar kring hur det är att leva under auktoritära regimer präglade diskussionerna. Riksdagsledamoten Christian Holm, med lång erfarenhet från just Vitryssland, deltog som talare vid konferensen och tog bl.a. upp EU:s arbete för att främja mänskliga rättigheter och Europeisk integration i det östliga närområdet.Vid konferensen talade även Patrik Strömer från Kreab Gavin Anderson om frihetens historia samt Anders Hall från Rikspolisstyrelsen om lagstyre.

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.