Opinionsundersökning från Ukraina

30 augusti 2013   Ukraina

International Republican Institutes senaste undersökning om den allmänna opinionen i Ukraina visar att över 70 % av respondenterna anser att utveckling i landet går åt fel håll. Undersökningen berör ukrainarnas ekonomiska, sociala och politiska inställning.

Läs undersökningen här

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.