Opinionsundersökning från Ukraina

30 augusti 2013   Ukraina

International Republican Institutes senaste undersökning om den allmänna opinionen i Ukraina visar att över 70 % av respondenterna anser att utveckling i landet går åt fel håll. Undersökningen berör ukrainarnas ekonomiska, sociala och politiska inställning.

Läs undersökningen här

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.