Rundabordsamtal om politiska fångar i Europa

14 juni 2013   Östra Europa | Balkan | Baltikum | Kaukasus | Mänskliga rättigheter | Nyheter | Turkiet
Diskussioner om politisk rättvisa, domstolar och mänskliga rättigheter i Turkiet

Diskussioner om politisk rättvisa, domstolar och mänskliga rättigheter i Turkiet

Den 10-11 juni anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundabordskonferens i Stockholm tillsammans med tankesmedjan European Stability Initiative (ESI) om politiska fångar i Europa, med fokus på situationen i Europarådet och dess medlemsländer.

Bakgrunden till konferensen var det ökade förtrycket i flera av medlemsländerna samt den debatt som förts i Europarådets parlamentariska församling om definitionen av politisk fånge samt hur ett antal medlemsländer blockerat resolutioner om situationen för de mänskliga rättigheterna.

Deltagarna vid konferensen var politiker, diplomater och aktivister med insyn i Europarådets verksamhet och utvecklingen i dess medlemsländer. Ämnen som diskuterades var bl.a. hur man bör reagera mot utvecklingen i länder om Ryssland, Azerbajdzjan och Ukraina, hur utvecklingen för de mänskliga rättigheterna ter sig i Turkiet i dag, om demokratin kommer överleva i Georgien samt hur man kan stärka de internationella MR-institutionerna.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.