Från reform till tillväxt – Om krisen i Europa

7 juni 2013   Lästips |

Torsdagen den 6 juni presenterade Ambassadör Olof Ehrenkrona boken “From Reform to Growth: Managing the Economic Crisis in Europe” som ges ut av Centre for European Studies (CES).

Boken lanserades i Helsingfors i samband med Economic Ideas Forum 2013, en årlig ekonomikonferens som CES anordnar, detta år i samarbete med den finska tankesmedjan Toivo. Denna bok utforskar de beslut som europeiska regeringar fattat mellan åren 2007 och 2012 för att möta krisen, och bidrar till att formulera en berättelse om den ekonomiska politiken hos de europeiska center-höger partierna.

Publikationen, vilken täcker 19 länder, pekar på tre huvudsakliga lärdomar från den ekonomiska krisen: den första är att länder som genomfört reformer innan krisen, klarat sig bättre än de vars reformer var otillräckliga; den andra pekar på vikten av snabba åtgärder mot en kris samt att nå ett socialt och politiskt konsensus kring regeringens handlande; och den tredje visar att det inte finns något alternativ till att minska de offentliga skulderna genom budgetkonsolidering, i kombination med ekonomiska reformer, vilka inkluderar införandet av flexibla arbetsmarknader, höjda pensionsåldrar och effektiva offentliga institutioner.

Boken drar slutsatsen att sådana reformer skulle medföra långsiktig ekonomisk tillväxt, bidra till jobbskapande och bana väg för mer välstånd i Europa. Ett av bokens viktigaste värden ligger i att kapitlen om länder, regioner och EU är skrivna av nationella experter, vilka känner till verkligheten bättre än personer utifrån. Utmaningen är nu att lära från de positiva exempel av ekonomisk och finansiell politik som Europa upplevt de senaste fem åren.

Läs mer på Centre for European Studies hemsida

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.