Spring School med unga politiker från Östeuropa

7 maj 2013   Azerbajdzjan | Georgien | Moldavien | Nyheter | Vitryssland

Den 3-6 maj anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen årets Spring School, en konferens om ideologi, med unga politiker från Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Vitryssland och Sverige. Konferensen ägde rum i Nynäshamn, söder om Stockholm, och berörde ämnen såsom demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter samt mer praktiska frågor kring EU:s fortsatta utvidgning och situationen i de Östliga Partnerskaps-länderna .

Kristina Lutz, utrikespolitisk handläggare på moderaternas riksdagskansli diskuterar europeisk integration med deltagarna

Kristina Lutz, utrikespolitisk handläggare på moderaternas riksdagskansli diskuterar europeisk integration med deltagarna

Fyra gånger per år anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen liknande konferenser med unga politiker från moderaternas systerpartier i Östeuropa. Syftet är att deltagarna ska reflektera över ideologiska ställningstaganden och vilka principer de vill följa i sina politiska engagemang.

Spring School leddes av statsvetaren Nigel Ashford, från Institute for Humane Studies vid George Mason Universitetet, som även har skrivit boken Principer för det Fria Samhället  vilken diskussionerna på konferensen utgick ifrån. Vid konferensen deltog även Magnus Nilsson, kommunpolitiker i Solna, Kristina Lutz från moderaternas riksdagskansli, riksdagsledamoten Gustav Blix och JHS styrelseordförande Göran Lennmarker.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.