Ungdomar på konferens i Bosnien-Hercegovina

5 april 2013   Balkan | Bosnien och Hercegovina | Länder och regioner | Nyheter | Utbildning

I Bosnien-Hercegovina (BiH) samarbetar Jarl Hjalmarsonstiftelsen (JHS) med SDA som var ett av de första partierna som bildades när flerpartisystemet infördes i BiH. Den 22-24 mars 2013 hölls den tredje delen i den utbildningsserie som JHS skräddarsytt för våra samarbetspartier på Balkan. Konferensen ägde rum i den bosniska staden Fojnica, en timmes bilresa från Sarajevo och deltagarna var ett trettiotal unga representanter från SDA som valts ut bland över 300 sökande.

Temat för konferensen var EU-integration och politiskt varumärkesbyggande. BiH är en potentiell kandidat till ett framtida EU-medlemskap, men ansökningsprocessen försvåras av en reformtröghet till följd av landets konstitution och komplicerade aministrativa struktur som bland annat bygger på att de tre etniska huvudgrupperna; bosniaker, kroater och bosnien-serber måste vara representerade på samtliga centrala beslutsnivåer. Den utbredda korruptionen och arbetslösheten är andra omfattande problem.

Per Heister ger en introduktion till EU.

Per Heister berättar om EU.

Seminarium 95

Magnus Nilsson ger deltagarna i uppgift att formulera ett politiskt budskap.

Som introduktion till EU och EU:s institutioner, berättade Per Heister, rådgivare inom EPP-gruppen i Europaparlamentet, hur de olika institutionerna fungerar och hur de viktigaste beslutsprocesserna ser ut. Passen om politiskt varumärkesbyggande leddes av Magnus Nilsson, pr-konsult och ordförande i Miljö- och hälsonämnden i Solna. Han gav bland annat deltagarna i uppgift att formulera slagfärdiga budskap och att definiera sitt parti.

Diskussionerna blev många under helgen och trots alla politiska utmaningar som Bosnien-Hercegovina står inför, fanns det en stark framtidstro hos de unga deltagarna.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.