Kampanjseminarium för unga politiker i Serbien

4 mars 2013   Balkan | Nyheter | Serbien | Utbildning

”Oavsett om du är i Kenya eller i Serbien, funkar politiskt kampanjande på samma sätt”, konstaterade Tomislav Damnjanović, kampanjchef hos G17 Plus – Jarl Hjalmarsonstiftelsens (JHS) samarbetsparti i Serbien – i sitt öppningsanförande. G17 Plus som ingår i den sittande regeringskoalitionen, hade valt ut ett tjugotal unga representanter från södra och centrala Serbien som fått resa till Belgrad för att delta i en JHS-konferens om kampanj och kommunikation helgen 1-3 mars. Samtliga deltagare var aktiva på lokal nivå och de flesta hade redan varit med och drivit minst en mindre kampanj tidigare.

Tomislav Damnjanović, kampanjchef hos G17 Plus möter deltagarna.

Tomislav Damnjanović, kampanjchef hos G17 Plus möter deltagarna.

Inom G17 Plus pågår för tillfället en större omorganisering där man bland annat ska byta namn till United Regions of Serbia. Merparten av partiets politik kretsar just nu kring decentralisering och förespråkandet av ökat självstyre för regionerna där skillnaderna är stora mellan fattigare syd och mer välmående Belgrad med omnejd. Det lokala perspektivet kom även att gemomsyra helgens utbildning.

Från Sverige var Peter Dannered, kampanjchef för Moderaterna i Stockholm stad och Sebastian Tham, pressekreterare inom Stockholms läns landsting med som talare under konferensen. Peter Dannered tog upp vad som bör ingå i en lyckad kampanjstrategi, hur man formulerar ett budskap utifrån ett konkret samhällsproblem och vad man ska tänka på när man bedriver en lokal valkampanj. Sebastian Tham fortsatte med att presentera några konkreta exempel från svenska valrörelser för att sedan tala om kreativa sätt att använda sociala medier på när man kampanjar. Han avslutade med att tipsa om hur man som politiker ska bemöta journalister.

Unga politiker från centrala och södra Serbien.

Unga politiker från centrala och södra Serbien.

Som praktiskt moment fick deltagarna själva skapa egna minikampanjer där de skulle utse sändare och mottagare, välja budskap samt avgöra vilken kanal som var bäst för att nå ut till väljarna. De unga politikerna uppskattade de interaktiva inslagen i passen och sa att de fått inspiration från svenska exempel att ta med sig hem. För som Tomislav Damnjanović sa i sitt inledningstal: kampanjande fungerar ju snarlikt oavsett var du befinner dig…

Peter Dannered och Sebastian Tham experter på kampanj.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.